Oiliúint agus Tacaíocht

Tá taithí fhairsing againn ar cheist na leanaí agus an tIdirlíon, agus na ceisteanna atá ann do scoileanna agus múinteoirí – agus is iomaí cuireadh atá faighte againn chun caint le múinteoirí in Éirinn ar an ábhar sin.

Tá sé tábhachtach dúinn ár saineolas ar an ábhar sin a chur ar fáil do na heagrais ghairmiúla. Cuirimid ceardlanna ar siúl ag Comhdháil Bhliantúil JMB, Comhdháil Bhliantúil Tacaíochta Foirne LETB, MITE, agus imeachtaí eile do mhúinteoirí óga. Bímid i láthair ag Seimineáir teicneolaíochtaí digiteacha do cheannairí scoile PDST TIE.

 

Seo thíos an liosta acmhainní do mhúinteoirí agus sonraí faoin ábhar atá ann. Má mheasann tú gur féidir linn cabhrú leat, déan teagmháil linn. Déan cur síos ar an ócáid atá á heagrú agat: sonraigh an t-ionad, an dáta, líon agus cáil na rannpháirtithe, cad is cúis leis an ócáid. Bíonn an-tóir ar ár gceardlanna, agus níl na hacmhainní againn freastal ar chách. Tugaimid tús áite do dheiseanna labhairt le líonraí múinteoirí agus ceannairí.

 

*Mar eolas duit:níl ach foireann bheag againn, agus ní féidir linn oiliúint a chur ar mhúinteoirí sa scoil féin ná cainteanna a thabhairt do thuismitheoirí.

Parents Talks

Cainteanna do Thuismitheoirí faoi Shábháilteacht Idirlín

Cuidíonn Láithreoireacht Webwise le scoileanna chun oíche sábháilteachta Idirlín a eagrú le tuismitheoirí. I measc na n-ábhar a ndéantar plé orthu sna láithreoireachtaí do thuismitheoirí tá na meáin shóisialta, an t-am a chaitear ar líne, cibearbhulaíocht, comhroinnt íomhánna, agus cuirtear saineolas agus tacaíocht ar fáil. Is féidir láithreoireachtaí do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna a íoslódáil ón nasc thíos. Tá láithreoireachtaí ar fáil saor in aisce i bhformáid PowerPoint, agus tá script, físeáin ó shaineolaithe agus cleachtaí idirghníomhacha ann.

Training and Support

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas

Cuireann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas cúrsaí agus forbairt ghairmiúil ar fáil chun tacú le ICT a thabhairt isteach sa churaclam agus an Ríomhfhoghlaim a fhorbairt sa scoil.

Training and Support

Cúrsaí ar Líne faoi Shábháilteacht Idirlín

Sábháilteacht Idirlín sa Seomra Ranga
Cúrsa fíorthábhachtach do mhúinteoirí an lae inniu: seo gearrchúrsa ina bhfaighidh tú neart saineolais, leideanna praiticiúla agus comhairle ó mhúinteoirí eile faoi shábháilteacht ar an Idirlíon, agus ar na meáin shóisialta, sa seomra ranga. Múinteoirí a dhéanann an cúrsa sin, beidh tuiscint níos fearr acu ar mhúineadh agus foghlaim leis an Idirlíon, agus na fadhbanna coitianta a sheachaint. Forbraíodh an cúrsa sin i gcomhar le foireann Webwise (sábháilteacht Idirlín) agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus is féidir go mbeidh sé cumhdaithe faoi uaireanta ‘breise’ Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

Na meáin shóisialta agus Múinteoirí Webwise
Cumhdaítear sa ghearrchúrsa seo na rudaí bunúsacha maidir le conas do cháil ghairmiúil agus clú do scoile a bhainistiú agus na meáin shóisialta in úsáid agat. Tá comhairle mhaith ann freisin dóibh siúd a bhíonn ag úsáid na meán sóisialta ar bhonn pearsanta agus proifisiúnta. Beidh an cúrsa sin ina chabhair dóibh siúd a bhfuil an cúrsa ar Sábháilteacht Idirlín sa Seomra Ranga déanta acu cheana. Forbraíodh an cúrsa sin i gcomhar le foireann Webwise (sábháilteacht Idirlín) agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus is féidir go mbeidh sé cumhdaithe faoi uaireanta ‘breise’ Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

Tá an dá chúrsa ar fáil ar TeacherCPD.ie. Déan teagmháil le TeacherCPD.ie chun eolas a fháil faoi na dátaí (féach Sceideal na gCúrsaí).

sid

Lá na Sábháilteachta Idirlín: Imeachtaí Scoile

An bhfuil tú ag tóraíocht rudaí le déanamh ar scoil mar cheiliúradh ar  Lá na Sábháilteachta Idirlín, bain leas as ár láithreoireacht atá ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Tá neart gníomhaíochtaí, físeáin agus leideanna againn chun cabhrú leat súp a bhaint as Lá na Sábháilteachta Idirlín.