Nuálaithe Sóisialta Óga 2013

Nuálaithe Sóisialta Óga 2013

Ar an 8 Bealtaine 2013, chuir YSI Nuálaithe Sóisialta Óga a sárthaispeántas ar siúl in ionad comhdhála Iarthar na Cathrach i mBaile Átha Cliath.

Bí Aireach faoi do Spás i láthair in éineacht lenár bhFótabhoth chun an scéal a scaipeadh faoi shábháilteacht Idirlín agus faoi chibearbhulaíocht.

Bhí lúcháir orainn ar an lá bualadh le cuid mhór dhaltaí na hidirbhliana a bhrúigh isteach inár bhfótabhoth, agus ghlac siad fótagraif díobh féin chun cabhrú linn feasacht ar chibearbhulaíocht a ardú.

Fótamhontáisí YSI 2013!