Na haipeanna is fearr do leanaí réamhscoile

Na haipeanna is fearr do leanaí réamhscoile

cén aip is fearr duit?

Is féidir le siopaí aipeanna a bheith ina n-áiteanna mearbhlacha. Chuamar trí roinnt mhaith aipeanna agus d’aimsíomar deich bpíosa luachmhara de sháruirlisí digiteacha is féidir leat a úsáid le do leanaí réamhscoile. Tá siad spraíúil, oideachasúil agus, níos fearr fós, tá siad saor in aisce!

Taispeáin an tIdirlíon do do leanbh tú féin. D’fhéadfadh sé a bheith níos éasca dá bharr taithí dhearfach agus dhiúltach an Idirlín a phlé amach anseo.

Má tá tú ag tabhairt cead do do leanbh do tháibléad nó d’fhón cliste a úsáid, beidh sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil ceannacháin san aip casta as. Is gné d’aipeanna saor in aisce ná go mbrúitear roinnt fógraí ar an scáileán. Mínigh do bhaill níos óige den teaghlach conas neamhiontas a dhéanamh de na fógraí seo, agus smaoinigh ar roinnt bunrialacha a chomhaontú faoin méid iomchuí ama a chaithfidh siad ag féachaint ar scáileán.

Na hAipeanna is Fearr do Leanaí Réamhscoile

ColorStudio HD. Is aip bheag dheas dathúcháin í seo. Tugann sí an deis do mhéara beaga leathanaigh bheoite a dhathú go héasca trí úsáid a bhaint as marcóirí, criáin agus pionsailí dathadóireachta. Is féidir sárshaothair chríochnaithe a phriontáil nó a shábháil.

Ardán: iOs

Cambugs. Arna fhorbairt ag síceolaithe oideachais, cabhraíonn Cambugs le leanaí máistreacht a fháil ar fhuaimeanna litreacha, atá ar na bunchlocha tógála i dtreo léitheoireacht líofa. Aip saor in aisce iontach atá ann a bhféadfadh múinteoirí agus tuismitheoirí araon úsáid a bhaint aisti.

Ardán: iOs

ABC Cursive. Bíonn an úsáid lámhscríbhneoireachta reatha á spreagadh ag roinnt mhaith scoileanna ó naíonáin shóisearacha ar aghaidh. Ligeann an aip seo do leanaí litreacha na scríbhneoireachta ‘ceangailte’ a rianú go héasca. Tá leaganacha de ar fáil saor in aisce ó iTunes agus ó shiopa Google Play. Tá an comhéadan glan, soiléir agus dea-cheaptha.

Ardán: iOs, Android

Angry Birds. Is cuma más maith leat é nó más fuath leat é, ní féidir leat éalú as crúba na n-éan beag feargach sin. Cé nach aip oideachasúil go díreach í, chuireamar leis an liosta seo í toisc go bhfuil an cluiche chomh maith sin! Más fearr leat Angry Birds a bheith i bhfoirm ficsean eolaíochta, is féidir leat leagan Star Wars a roghnú, (tá na héin gléasta mar Jedi Knights), ní mór é a fheiceáil chun é a chreidiúint… (Ní hiad seo na róbónna atá á gcuardach agat). Níl na leibhéil go léir díghlasáilte ar an leagan saor in aisce.

Ardán: iOs, Android

Kids Math Lite. Is aip mhatamaitice shimplí agus spraíúil í seo. Teagascann sí aithint uimhris agus tascanna simplí matamaitice freisin. Mar gheall ar a comhéadan tacúil, is aip iontach í seo do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois.

Ardán: iOs, Android

rté jr. Arna seoladh le déanaí (Earrach 2013), tugann an aip nua seo ó RTÉ 3 shruth ábhair le chéile in aon aip amháin. Is féidir leat cluichí a imirt, éisteacht le scéalta agus le ceol agus amharc ar chláir rté jr freisin.

Ardán: iOs

ABC Letters Lite. Arna forbairt ag Intellijoy, atá ar an gcuideachta chéanna atá freagrach as ‘Kids Math Lite’, tugann an aip dhaite éasca le húsáid seo tús eolais ar chruthanna litreacha do leanaí an-óg. Trí chluichí idirghníomhacha a úsáid, foghlaimíonn leanaí óga conas na litreacha go léir san aibítir a aithint agus eolas a fháil orthu.

Ardán: iOs, Android

Cúla Caint. Go díreach ó Ghaillimh agus ó stábla TG4. Tá cuid mhór foclóir Gaeilge ag an aip bheag dheas seo agus cuireann sí téarmaí agus focail sa Ghaeilge i láthair i gcomhéadan atá deas, soiléir agus tacúil. Tá aip tharraingthe dheas ar scáileán aici freisin a thabharfaidh taitneamh do na healaíontóirí go léir sin atá ag teacht i gcrann.

Ardán: iOs, Android

Funny Math Car Racing. Is nuaigín áirithe é seo mar chomhcheangal idir cluiche rásaíochta carranna agus cluiche suimeanna matamaitice. D’fhonn do charr a bhogadh tríd an rás, ní mór duit ríomhanna meara a dhéanamh – cosc ar áireamháin!

Ardán: iOs

Baby DressUp. Don chailín beag i do shaol. Is féidir leat do bhabaí fíorúil a ghléasadh, í a chothú agus taitneamh a bhaint as cóisir tae anois fiú. Má tá tú traochta ina dhiaidh sin, is féidir leat gabháil scáileáin faoi eachtra is déanaí an bhabaí a chur chugat féin.

Ardán: iOs, Android

Má tá aon cheisteanna agat maidir le haipeanna do leanaí réamhscoile nó má d’aimsigh tú aip shármhaith a thiocfaimis a chur lenár liosta, déan teagmháil linn trí internetsafety@pdst.ie