Comhairle do Mhúinteoirí Maidir le Líonrú Sóisialta

Comhairle do Mhúinteoirí Maidir le Líonrú Sóisialta

Sa lá atá inniu ann, baineann beagnach gach duine a bhfuil rochtain acu ar an Idirlíon úsáid as líonrú sóisialta de shaghas éigin. Is cuma cé acu múinteoirí, daltaí nó tuismitheoirí a bhíonn i gceist, tá athrú mór tagtha ar an dóigh a ndéanaimid teagmháil lena chéile le deich mbliana anuas.

Mar gheall ar an úsáid leanúnach atá á baint as Facebook agus Twitter, bíonn deacrachtaí ag múinteoirí a choimeádann próifíl ar na suíomhanna gréasáin seo. Is dócha go bhfuil roinnt mhaith ceisteanna á gcur agat ort féin. Cad ba chóir dom a dhéanamh má fhaighim iarratas ar chairdeas ó dhalta? Ar chóir dom ligean do mo dhaltaí mé a leanúint ar Twitter?

I mí an Mheithimh 2012, d’eisigh an Chomhairle Mhúinteoireachta, an eagraíocht a rialaíonn an ghairm in Éirinn, Cód Iompair nuashonraithe mar fhreagra ar na dúshláin seo.

[gview file=”https://www.webwise.ie/wp-content/uploads/2014/06/code_of_conduct_2012_web-19June2012.pdf”]

Cé gur bhain scoileanna áirithe úsáid rathúil as líonrú sóisialta ar mhaithe le cúrsaí oideachasúla, d’eisigh an Chomhairle Mhúinteoireachta comhairle do mhúinteoirí faoin úsáid phearsanta a bhaineann siad as suíomhanna den chineál seo.

Deirtear sa Chód Iompair nuashonraithe nár chóir do mhúinteoirí cairdeas a dhéanamh le daltaí ar Facebook nó ar ardáin eile líonraithe shóisialta.

Iarrtar ar mhúinteoirí in Alt 3.7 maidir le hiompar proifisiúnta a áirithiú go mbíonn cumarsáid ar bith le daltaí nó mic léinn, comhghleacaithe, múinteoirí, bainistíocht na scoile agus daoine eile iomchuí, lena n-áirítear cumarsáid trí na meáin leictreonacha, ar nós ríomhphoist, téacsála agus suíomhanna líonraithe shóisialta.

Rinneadh an Cód Iompair a nuashonrú mar gheall ar an imní a bhí ag teacht chun tosaigh i scoileanna maidir leis an méadú ar bhulaíocht agus leis an bhfás ar theachtaireachtaí agus íomhánna míchuí atá á bpostáil ar shuíomhanna gréasáin líonraithe shóisialta.

I mí na Bealtaine 2012, díbríodh mic léinn as scoil amháin as siocair gur phostáil siad líomhaintí bréagacha faoi mhúinteoir ar Facebook.

Dúirt Ruairí Quinn, an tAire Oideachais, níos déanaí gur dhoiligh leis a mheas go bhfuil sé iomchuí do mhúinteoirí nó d’fhoireann eile na scoile cumarsáid a dhéanamh lena ndaltaí trí shuíomhanna gréasáin líonraithe shóisialta.

Cén Tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na Meáin Shóisialta ar Mhúinteoirí?

Mar mhúinteoir, ní mór duit a bheith ar an eolas faoin dóigh ar féidir tionchar a bheith ag an líonrú sóisialta ar do shaol gairmiúil.

Comhairle do Mhúinteoirí Maidir le Líonrú Sóisialta

Baineann cuid mhór againn úsáid as Facebook chun eolas, grianghraif agus teachtaireachtaí a roinnt. Ba chóir duit fiafraí díot féin i gcás pictiúr díot féin ón tsaoire a bhí agat le gairid, nó, grianghraif díot ar oíche amuigh atá clibeáilte ag cara, an bhfuil sé oiriúnach go bhfeicfeadh daltaí iad?

Trí chairdeas a dhéanamh le daltaí, thig leat tú féin a nochtadh do theagmháil neamhiarrtha agus an fhéidearthacht ann go bhféadfaí líomhaintí maidir le teagmháil mhíchuí nó le hiompar míchuí a dhéanamh i do leith.

Creideann Webwise gur chóir duit caitheamh le do chuid postálacha ar fad mar phostálacha poiblí, mar gurb é sin nádúr suíomhanna gréasáin líonraithe shóisialta: is fóraim phoiblí iad.

Fiú mura bhfuil tú mar chara le daltaí, is féidir le duine ar bith do chuid bíogaíola nó postálacha ar Facebook a fheiceáil mura bhfuil do chuid socruithe príobháideachais faoi smacht agat.

Smaoineamh iontach is ea rialuithe maithe príobháideachais a shocrú ar shuíomhanna líonraithe shóisialta.

Cén Cineál Socruithe Príobháideachais ar Chóir Dom Amharc Orthu?

Ar Facebook, is féidir leat cúpla rud a dhéanamh chun úsáid shábháilte agus phríobháideach a dhaingniú. Chun do chuid socruithe príobháideachais a athrú cliceáil ar an tsaighead anuas san áit a bhíonn d’ainm sa chúinne uachtarach ar thaobh na láimhe deise den scáileán.

Rud amháin a d’fhéadfaí a dhéanamh ná rogha a dhéanamh gan clibeáil íomhá agus gnúisaitheantas a cheadú; d’fhéadfadh íomhánna díotsa a bheith ar fáil go poiblí gan do chead ná eolas roimh ré leo seo.

Lena chinntiú go bhfuil na hathruithe cuí curtha i bhfeidhm agat mar is ceart, cliceáil ar an rogha “Féach Air Seo Mar” chun an dóigh a bhfeiceann strainséirí do phróifíl a fheiceáil.

Cibé suíomh a roghnaíonn tú, cuimhnigh gur gné phoiblí é rudaí a phostáil ar ghréasáin shóisialta.

Déan do mhachnamh i gcónaí sula ndéanann tú rud ar bith a phostáil ar líne mar má roinneann tú eolas le daoine eile ní bheidh aon smacht agat air níos mó.

Cuimhnigh ar na ceithre ghné a bhaineann leis na meáin dhigiteacha:

  1. Tá siad inchuardaigh – is féidir le duine ar bith, am ar bith agus áit ar bith é a aimsiú
  2. Tá siad buan – is féidir le duine ar bith (fiú príomhoide na scoile) é a aimsiú sa lá atá inniu ann, amárach, nó i gceann 30 bliain ina dhiaidh seo
  3. Is féidir iad a chóipeáil – nuair a aimsítear é, is féidir é a chóipeáil, a roinnt agus a athrú
  4. Tá lucht féachana domhanda dofheicthe acu – fiú má tá do leathanach príobháideach, ní féidir leat a bheith cinnte an roinnfidh cara leat do chuid eolais. Níl aon smacht agat ar an méid a dhéanann do chairde leis.