Fáilte go Mol Webwise do Thuismitheoirí!

Seo an áit ina bhfaighidh tú an fhaisnéis agus an tacaíocht uile a theastaíonn uait lena chinntiú go mbaineann do pháiste leas iomlán as a chuid ama ar líne.

Tacaíonn an feachtas #TalkListenLearn le páistí agus le tuismitheoirí/caomhnóirí ar líne.

Tá comhráite oscailte rialta a bheith agat ar cheann de na bealaí
is éifeachtaí chun tacaíocht a thabhairt do do pháiste ar líne.
Cuir tús leis an gcomhrá ach úsáid a bhaint as ár nGineadóir Ábhar!

Éist leis na Saineolaithe

Tugann ár saineolaithe tuismitheoireachta comhairle faoi gach rud, mar shampla, labhairt le do pháiste faoi ghnéastéacsáil agus conas dea-iompar a léiriú.

Céard is Faisnéis Bhréagach ann

Ó tharla go bhfuil an t‑uafás ábhair ar fáil dúinn, tá sé tábhachtach a bheith in ann fáil amach cá chruinne agus cá iontaofa atá ár bhfaisnéis.

Fioscaireacht

Is ionann fioscaireacht agus iarracht á déanamh ag calaoiseoirí rochtain a fháil ar d’fhaisnéis faoi rún amhail sonraí bainc, faisnéis cárta creidmheasa, nó pasfhocail.

Cad is BeReal ann?

Is aip mhóréilimh é BeReal a bhaineann le comhroinnt grianghraf. Ligeann an aip d’úsáideoirí grianghraf amháin sa…

Faigh Eolas

Fan cothrom le dáta leis na haipeanna agus na líonraí sóisialta is nua atá á n-úsáid ag do páistí.

BeReal app
Cad is BeReal ann?

Is aip mhóréilimh é BeReal a bhaineann le comhroinnt grianghraf. Ligeann an aip d’úsáideoirí grianghraf amháin sa…

Snapchats My AI
My AI de chuid Snapchat

Déanann Snapchat cur síos ar My AI dá chuid mar bhota comhrá trialach cairdiúil atá ar fáil…

ChatGPT (7)
Céard is ChatGPT ann?

Céard is ChatGPT ann? Is bota comhrá cumhachtach intleachta saorga é ChatGPT de chuid OpenAI is féidir…

Faigh comhairle

Comhairle agus tacaíocht do thuismitheoirí ar cheisteanna tábhachtacha amhail cairde a dhéanamh ar líne agus faisnéis phearsanta a roinnt.

Céard is Faisnéis Bhréagach ann

Ó tharla go bhfuil an t‑uafás ábhair ar fáil dúinn, tá sé tábhachtach a bheith in ann fáil amach cá chruinne agus cá iontaofa atá ár bhfaisnéis.

Fioscaireacht

Is ionann fioscaireacht agus iarracht á déanamh ag calaoiseoirí rochtain a fháil ar d’fhaisnéis faoi rún amhail sonraí bainc, faisnéis cárta creidmheasa, nó pasfhocail.

Covid 19: Comhairle do Thuismi

Cé go mbíonn cúinsí ar leith ag gach uile theaghlach, bíonn an imní chéanna ar gach tuismitheoir maidir leis an úsáid a bhaineann a leanbh as an teicneolaíocht. Cén chaoi ar féidir le tuismitheoirí cothromaíocht a bhaint amach idir gníomhaíochtaí ar líne agus as líne agus caidreamh dearfach a chothú leis an teicneolaíocht agus leis an idirlíon?

Gabh i mbun an chomhrá

Tá cumarsáid oscailte a bheith agat le do pháiste faoi shábháilteacht idirlín ar cheann de na bealaí is fearr le cuidiú le do pháiste a bheith páirteach sa saol ar líne go sábháilte. Tosaigh lenár n-ábhair chainte.

Seo a leanas roinnt leideanna úsáideacha chun cuidiú leat tús a chur leis an gcomhrá le do…

Bíonn imní mhór ar thuismitheoirí déagóirí faoi ghnéastéacsáil. Is é an bealach is éasca chun an imní…

#TalkListenLearn

Tacaíonn an feachtas #TalkListenLearn le páistí agus le tuismitheoirí/caomhnóirí ar líne.

 

Tá comhráite oscailte rialta a bheith agat ar cheann de na bealaí is éifeachtaí chun tacaíocht a thabhairt do do pháiste ar líne.

 

Tá réimse comhairle agus acmhainní saor in aisce ag an bhfeachtas #TalkListenLearn chun tacú le teaghlaigh,agus is féidir leat tús a chur leis an gcomhrá trínár nGineadóir Ábhar a úsáid!

Conas

Tacaíocht agus treoracha céim ar chéim maidir le blocáil, tuairisciú, rialúcháin tuismitheoirí agus níos mó.

Tá rialúcháin tuismitheoirí ar fáil ar fhormhór na ngléasanna le hinrochtaineacht Idirlín lena n-áirítear ríomhairí, fóin chliste,…

Feidhmchlár é Instagram  a ligeann duit grianghraif agus físeáin a roinnt agus dul i mbun líonrú sóisialta….

Foilseacháin

Íoslódáil ár dtreoir do thuismitheoirí saor in aisce agus faigh faisnéis faoin gcaoi a dtig leat cabhair a fháil.