Éist leis na Saineolaithe

Tugann ár saineolaithe tuismitheoireachta comhairle faoi gach rud, mar shampla, labhairt le do pháiste faoi ghnéastéacsáil agus conas dea-iompar a léiriú.

Faigh Eolas

Fan cothrom le dáta leis na haipeanna agus na líonraí sóisialta is nua atá á n-úsáid ag do páistí.

Faigh comhairle

Comhairle agus tacaíocht do thuismitheoirí ar cheisteanna tábhachtacha amhail cairde a dhéanamh ar líne agus faisnéis phearsanta a roinnt.

Gabh i mbun an chomhrá

Tá cumarsáid oscailte a bheith agat le do pháiste faoi shábháilteacht Idirlín ar cheann de na bealaí is fearr le cuidiú le do pháiste a bheith páirteach sa saol ar líne go sábháilte. Tosaigh lenár n-ábhair chainte.

Conas

Tacaíocht agus treoracha céim ar chéim maidir le blocáil, tuairisciú, rialúcháin tuismitheoirí agus níos mó.

Foilseacháin

Íoslódáil ár dtreoir do thuismitheoirí saor in aisce agus faigh
eolas faoin gcaoi a dtig leat cabhair a fháil