Éist leis na Saineolaithe

Tugann ár saineolaithe tuismitheoireachta comhairle faoi gach rud, mar shampla, labhairt le do pháiste faoi ghnéastéacsáil agus conas dea-iompar a léiriú.

Faigh Eolas

Fan cothrom le dáta leis na haipeanna agus na líonraí sóisialta is nua atá á n-úsáid ag do páistí.

Faigh comhairle

Comhairle agus tacaíocht do thuismitheoirí ar cheisteanna tábhachtacha amhail cairde a dhéanamh ar líne agus faisnéis phearsanta a roinnt.

Covid 19: Comhairle do Thuismi

Cé go mbíonn cúinsí ar leith ag gach uile theaghlach, bíonn an imní chéanna ar gach tuismitheoir maidir leis an úsáid a bhaineann a leanbh as an teicneolaíocht. Cén chaoi ar féidir le tuismitheoirí cothromaíocht a bhaint amach idir gníomhaíochtaí ar líne agus as líne agus caidreamh dearfach a chothú leis an teicneolaíocht agus leis an idirlíon?

Comhairle agus Leideanna

  Cad é Beoshruthú? Tugann beoshruthú deis do dhaoine a saol nó a dtaithí féin a chraoladh…

Má úsáideann do leanbh na meáin shóisialta, seo cúpla rud ar cheart duit labhairt leo fúthu chun…

Gabh i mbun an chomhrá

Tá cumarsáid oscailte a bheith agat le do pháiste faoi shábháilteacht Idirlín ar cheann de na bealaí is fearr le cuidiú le do pháiste a bheith páirteach sa saol ar líne go sábháilte. Tosaigh lenár n-ábhair chainte.

Seo a leanas roinnt leideanna úsáideacha chun cuidiú leat tús a chur leis an gcomhrá le do…

Bíonn imní mhór ar thuismitheoirí déagóirí faoi ghnéastéacsáil. Is é an bealach is éasca chun an imní…

Conas

Tacaíocht agus treoracha céim ar chéim maidir le blocáil, tuairisciú, rialúcháin tuismitheoirí agus níos mó.

Tá rialúcháin tuismitheoirí ar fáil ar fhormhór na ngléasanna le hinrochtaineacht Idirlín lena n-áirítear ríomhairí, fóin chliste,…

Feidhmchlár é Instagram  a ligeann duit grianghraif agus físeáin a roinnt agus dul i mbun líonrú sóisialta….

Foilseacháin

Íoslódáil ár dtreoir do thuismitheoirí saor in aisce agus faigh
eolas faoin gcaoi a dtig leat cabhair a fháil