BíinCTRL

Cad é Bí in CTRL?

Dírítear san acmhainn Bí in Ctrl ar chomhéigean agus sracadh gnéasach leanaí ar líne a dhéanann daoine fásta ach is féidir le hiompar den chineál seo a bheith ar siúl i dtimpeallacht daoine óga atá ar comhaois leo freisin.

Comhlánaíonn an acmhainn Bí in Ctrl Taisceadáin agus díríonn an dá acmhainn ar oideachas a chur ar dhaltaí faoi iompar iomchuí ar líne agus ar chultúr a fhorbairt ina dtugtar tuairisc faoi ábhair imní agus ina gcothaítear ionbhá, ómós agus neart ag an am céanna. Moltar go n-úsáidfí Taisceadáin sa rang OSPS sula n-úsáidtear an acmhainn Bí in Ctrl.

Clár Scoileanna na nGardaí

Cuireann Clár Scoileanna na nGardaí faisnéis ar fáil do dhaoine óga maidir le húsáid substaintí, sábháilteacht phearsanta agus cibearshábháilteacht. Baintear é seo amach nuair a thugann Gardaí cuairt ar an seomra ranga agus iad i mbun plé leis na scoláirí. Tá Clár Scoileanna na nGardaí ina chuid chomhtháite den chlár OSPS. Réamhtheachtaí féideartha i gcomhair na hacmhainne sin is ea iarraidh ar na Gardaí an chéad cheacht agus an chaint faoi Bí in CTRL a sholáthar, mar chuid de Chlár Scoileanna na nGardaí.

Tuismitheoirí

Become a Webwise Parent with our free expert advice, how to guides, explainers and talking points.

Get extra support with our free internet safety guide for parents.

Faigh Acmhainní

Tairgeann Tuismitheoirí Webwise sainchomhairle agus faisnéis saor in aisce. Ordaigh ár dTreoir do Thuismitheoirí atá SAOR IN AISCE faoi Idirlíon Níos Fearr anseo.

webcam

Dúmhál Ceamaraí Gréasáin

Foghlaim tuilleadh faoi dhúmhál ceamaraí gréasáin, an chaoi a labhróidh tú le do leanbh agus leideanna i gcomhair cumarsáid shábháilte ar líne.

Gabh i mbun an Chomhrá

Sainchomhairle agus tacaíocht saor in aisce. Chun cúnamh a thabhairt duit leis an gcomhrá místuama sin, úsáid ár n-ábhar plé.

FAIGH CÚNAMH

spunout_sm_rgb_low_res

An Garda Síochána is the national police service of Ireland.

Childline is a support service for young people up to the age of 18. There is a 24hr telephone, online and mobile phone texting service.

Hotline.ie exists to combat the distribution and proliferation of illegal content, like child sexual abuse content.

SpunOut.ie is Ireland’s youth information website created by young people, for young people.

1800 666111

999/112

1800 66 66 66

Text 50101

1890 610 710

info@hotline.ie

01 675 3554

info@spunout.ie