Aipeanna: mínithe

Múinteoirí
Cuireann Webwise réimse acmhainní teagaisc bunscoile agus meánscoile ar fáil saor in aisce ina bpléitear le raon topaicí amhail cibearbhulaíocht, comhroinnt íomhánna, na meáin shóisialta agus níos mó.

Féach ar ár n-acmhainní agus ar ár bhfíseáin den scoth atá ag teacht leis an gcuraclam.

Faigh Acmhainní

Cuireann Webwise réimse acmhainní seomra ranga i leith sábháilteacht Idirlín ar fáil le haghaidh bunscoileanna agus meánscoileanna araon. Cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Beartas Scoile

Tá sé ríthábhachtach go gcruthófaí Polasaí Úsáide Inghlactha i gcomhair do scoile. Cuir tús leis an bpróiseas lenár n-uirlis cruthaithe um Polasaí Úsáide Inghlactha. Tá sí saor in aisce.

Oiliúint agus Tacaíocht

Cuireann Webwise raon ceardlann agus seisiúin oiliúna ar fáil ina bpléitear le sábháilteacht Idirlín.

Tuismitheoirí
Bí i do Thuismitheoir Webwise trínár dtreoracha maidir le conas rudaí a dhéanamh, mínithe, ábhar cainte agus sainchomhairle saor in aisce.

Faigh tacaíocht bhreise trínár dtreoir saor in aisce do thuismitheoirí maidir le sábháilteacht Idirlín.

Faigh Acmhainní

Bain leas as ár dTreoir do Thuismitheoirí maidir le hIdirlíon níos fearr (SAOR IN AISCE) chun labhairt le do pháiste faoi chúrsaí sábháilteachta ar líne.

Gabh i mbun an Chomhrá

Bain leas as ár n-ábhair chainte áisiúla chun labhairt le do pháiste faoi gcaoi a bhféadfaidh sé/sí a s(h)ábháilteacht ar líne a bhainistiú.

Faigh Comhairle

Tugann Webwise comhairle agus eolas saor in aisce faoi réimse topaicí a bhaineann le sábháilteacht Idirlín.

Faigh Cabhair

Tá Hotline.ie ann chun troid i gcoinne dháileadh agus leathadh na n-ábhar mídhleathach, fearacht ábhar a bhaineann le mí-úsáid ghnéasach páistí.

 

1800 66 66 66

50101

Is éard atá i gceist le Líne Chabhrach na Leanaí ná seirbhís tacaíochta do dhaoine óga atá suas le 18 mbliana d’aois. Tá seirbhís téacsála ghuthán póca, seirbhís ar líne agus seirbhís ghuthán 24 uair an chloig ar fáil.

 

1800 66 66 66

50101

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse ar chumas tuismitheoirí a bheith ina gcomhpháirtithe éifeachtacha in oideachas a gcuid páistí.

 

+353 1 887 4477

helpline@npc.ie