Mínithe: Cad is Faisnéis Bhréagach ann?

Mínithe: Cad is Faisnéis Bhréagach ann?

Leis an méid faisnéise atá ar fáil gan stró againn, bíonn sé éasca teacht ar rud ar líne nach bhfuil chomh cruinn ná iontaofa agus ba chóir dó a bheith.
Is minic a ghlaoitear Bréagnuacht ar fhaisnéis den chineál sin ach bheadh sé níos fearr faisnéis bhréagach a thabhairt air toisc go mbíonn níos mó ná scéalta nuachta i gceist.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus ceachtanna téigh go dtí: webwise.ie/connected/