HTML Heroes – As Gaeilge

HTML Heroes – As Gaeilge

Dearadh Laochra HTML go sainiúil do mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo an tsábháilteacht idirlín a thabhairt isteach i
dteagasc churaclam an OSPS — Forbraíodh an Clár Oideachais seo chun cabhair a thabhairt d’oideachasóirí, agus chun
tacú leo, agus daltaí á múineadh acu faoin gcaoi a n-úsáidtear an tIdirlíon ar shlí shábháilte agus fhreagrach. Múinfear
Laochra HTML mar chuid de churaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) i mbunscoileanna do leanaí
idir seacht agus deich mbliana d’aois d’aois.

LAOCHRA HTML – CÉARD É AN tIDIRLÍON?

LAOCHRA HTML – CÉARD ATÁ IONTAOFA AR LÍNE?

LAOCHRA HTML – FÓGRAÍOCHT AR LÍNE

Laochra HTML – Céard is cibearbhulaíocht ann?

Talk to someone

Worried about something you have seen online or concerned about your child? Childline and the National Parents Council Primary offer free advice and support service.

Childline is a support service for young people up to the age of 18.There is a 24hr telephone, online and mobile phone texting service.

1800666666
50101
Get started


The National Parents Council Primary enables and empowers parents to be effective partners in their children’s education.

01 887 4477
helpline@npc.ie

Report Illegal Content

Sometimes you might unwittingly stumble across illegal online content like child abuse imagery. Always remember: you can report it and get it removed using Hotline.ie.

More on illegal content

Make a report


Hotline.ie exists to combat the distribution and proliferation of illegal content, like child sexual
abuse content, in conjunction with police and Internet Industry