#MySelfie – In Aghaidh na Cibearbhulaíochta sna Bunscoileanna

#MySelfie – In Aghaidh na Cibearbhulaíochta sna Bunscoileanna

[vimeo id=”110882846″ mode=”normal” autoplay=”no” aspect_ratio=”16:9″ maxwidth=”500″ align=center]Cóisir Vicky

Ceacht 1 – Mo Shaol ar Líne.

A bhuíochas leis an gceacht seo beidh daltaí ábalta machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann siad as an Idirlíon agus cabhróidh sé leo na róil atá aige ina saol a mheas.

Amharc ar Cheacht 1


An Grianghraf

Ceacht 2 – Cad is Cibearbhulaíocht ann?

Baineann an ceacht seo le heisiamh mar chineál bulaíochta agus tugann sé deiseanna do dhaltaí ionbhá a léiriú le híospartaigh agus idirghabháil a dhéanamh go dearfach agus go sábháilte.

Amharc ar Cheacht 2


An Grianghraf

Ceacht 3 – Cén Chaoi a Mothaíonn sé a Bheith i nGéibheann na Bulaíochta?

Féadann bulaíocht ar líne eascairt as mothúcháin láidre agus a bheith ina cúis le mothúcháin láidre. Tugann an ceacht seo deis do dhaltaí iniúchadh a dhéanamh ar na mothúcháin a bhíonn i gceist.

Amharc ar Cheacht 3


An Grianghraf

Ceacht 4 – Gabhadh Thú.

Déantar scrúdú sa cheacht seo ar roinnt na ngrianghraf digiteach agus tugtar cabhair do dhaltaí a bheith níos freagraí nuair a roinntear grianghraif.

Amharc ar Cheacht 4


An Grianghraf

Ceacht 5 – #Up2Us

Sa cheacht seo, tugtar deis do dhaltaí treoirlínte a chumadh maidir le grianghraif a ghlacadh agus a roinnt ar líne agus maidir le húsáid níos fearr a bhaint as an Idirlíon agus as teicneolaíocht i gcoitinne.

Amharc ar Cheacht 5