Díríonn Clár Scoileanna na nGardaí ar an tSábháilteacht Idirlín

Díríonn Clár Scoileanna na nGardaí ar an tSábháilteacht Idirlín

WebwisePrimaryCrop1

Tá modúl sábháilteachta Idirlín Chlár Scoileanna na nGardaí tar éis dul go sciobtha chuig croílár straitéis an fhórsa a bheith rannpháirteach sna scoileanna.

Tugann Gardaí de chuid an phobail cainteanna uathu ar a dtugtar “Cumarsáid ar Líne le Meas”, a dhírítear ar dhaltaí i rang a cúig agus a chlúdaíonn réimse topaicí lena n-áirítear an chibearbhulaíocht agus ceisteanna ginearálta slándála agus sábháilteachta ar líne.

I ndiaidh an mhodúil a chur i gcrích, beidh daltaí in ann a rá cé na cineálacha gníomhaíochta ar líne atá mídhleathach, liosta rialacha a thabhairt faoi bheith ag bualadh le daoine ar chuir siad aithne orthu ar líne, cuntas a thabhairt ar phleananna chun déileáil leis an gciapadh agus leis an gcibearbhulaíocht ar líne, agus aire agus meas cuí a léiriú ar dhaoine eile ar líne.

Tugann an clár aghaidh ar cheisteanna sábháilteachta le cabhair na meán nua.

 Ba é Martin Callinan, Coimisinéir na nGardaí, a sheol an clár – a sholáthraítear do dhaltaí i rang a cúig i mbunscoileanna ar fud na tíre – an lá céanna ar seoladh Clár Bunscoile Webwise.

Tugann an clár nua aghaidh ar cheisteanna sábháilteachta pearsanta a eascraíonn as an gcumarsáid ar na meáin nua.

Aithnítear ann na dúshláin atá roimh pháistí agus roimh dhaoine óga i sochaí an lae inniu, go háirithe agus teicneolaíochtaí nua á n-úsáid acu.

Is é aidhm an mhodúil aire agus meas ar dhaoine eile, ar líne agus ar an nguthán póca, a chothú agus scileanna a thabhairt do pháistí sa chaoi go ndéileálfaidh siad go héifeachtach leis an gcibearbhulaíocht.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Martin Callinan, Coimisinéir na nGardaí: “Céim amháin chun tosaigh atá sa tionscnamh nua seo de chuid na nGardaí, ‘Cumarsáid ar Líne le Meas’, a chabhróidh linn an dúshlán sin a thabhairt, a thabharfaidh cúnamh do dhaoine eile déileáil leis an gcineál bulaíochta sin agus a chuirfidh ar a súile do chách cén chaoi a bhféadfaidh a gcuid gníomhaíochtaí ar líne dul i gcion ar dhaoine eile.”

Dúirt sé de bhreis air sin: “Ceapadh an ceacht le go dtabharfaí i seomra ranga é seachas i dtionól mór agus is féidir leis na baill seo againne é a úsáid ar feadh na scoilbhliana seachas i dtréimhse bheag ama amháin thart ar Lá na Sábháilteacht Idirlín.”

I láthair ag an seoladh bhí Frances Fitzgerald, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus Simon Grehan, an Comhordaitheoir Sábháilteachta Idirlín sa SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas.